donderdag 12 december 2013

JACQUELINE OVERBERG

Je object Z.T. (Some things cannot be fixed) heeft iets organisch, viltigs en boomstamachtig, maar lijkt merkwaardig genoeg versmolten met een element uit de wapentechnologie. Hoe kom je daartoe?

LIESBETH DOORNBOSCH
In je schilderijen en je overige werk spelen architectuur en landschap ogenschijnlijk de hoofdrol. Kun je uitleggen waarom beide voor jou zo belangrijk zijn?

BRAM VAN LEEUWENSTEIN EN LIES ARTS

Kijkend naar Litte White World zie ik een exotische eilandengroep uitgevoerd in porselein. Dat zal wel niet kloppen. Kun je uitleggen wat de aanleiding was om dit werk te maken en waar het toe dient?

RENÉ ELLLENBROEK

Er is wel eens gesuggereerd dat je Lemonheads vooral hebt geschilderd omwille van de compositie die bepaald wordt door de diagonale lijn van linksonder naar rechtsboven. Is dat zo?

LOUISE TE POELE

City Bird is een esthetische foto van een uitbundige spreeuw die op het punt staat een maaltje op te vissen: een plastic zak met een paar oude boterhammen en wat sprotjes. Die laatste zijn naar ik aanneem net als de boterhammen niet helemaal vers. Ze zullen ook wel wat ruiken. Levenslust en vitaliteit komen hier met andere woorden samen met bederf. En als je een beetje je verbeelding gebruikt, glans met stank. Speelt in je werk het samenbrengen van uitersten - van zaken die in het dagelijkse leven gewoonlijk als gescheiden worden gedacht en behandeld - een belangrijke rol?

woensdag 11 december 2013

DOKE MELMAN

Van je schilderij Ginkgobladeren gaat in mijn ogen een weldadige rust uit. Er gebeurt weinig en toch ook veel. Je kunt naar de vorm van de flinterdunne ginkgoblaadjes kijken en dat is aangename ogenkost. En dan is er nog het kleurrijm. Het witte bord met de roodbruine ginkgobladeren rust op een groene ondergrond. Beide kleuren komen terug in randversiering van het bord die duidelijk met de hand is aangebracht. Dat laatste, zou je kunnen zien als een schilderij in een schilderij en dus als een Droste-effect of een vorm van recursie. Is dat je bedoeling, of een van je bedoelingen: een schilderij maken dat de kijker die zich daarvoor openstelt de macht laat zien van het nagenoeg niets?

dinsdag 10 december 2013

JEROME SYMONS

Je accordeon AKKOORD heeft geen toetsten. Kun je uitleggen waarom?
Het is geen accordeon van steen, maar het beeld van een akkoord in steen. Hardheid en flexibiliteit gaan hier samen.

maandag 9 december 2013

ARNO ARTSLion Brand is een aandachtige naschildering en uitvergroting van een exotisch luciferdoosje. Is dat een ode aan de anonieme kunstenaar die het oorspronkelijke doosje ontwierp of is het gewoon lekker om iets na te schilderen wat al prachtig is, maar door weinig mensen wordt beschouwd als kunst?

zondag 8 december 2013

HENK VAN DEN BOSCH

In je grote schilderijen schotel je de kijker complexe beelden voor door ruimtes uit te beelden met daarbij links en rechts, onder en boven, doorkijkjes naar andere ruimtes. De verleiding om al kijkend af te dwalen en jezelf in dat dwalen te verliezen, is onweerstaanbaar. In je kleinere werk zoals Z.t.5 is sprake van een ander soort complexiteit. Volgens mij schilder je niet alleen een gezicht op een gebouw. Je voorziet het schilderij ook van visuele verschijnselen en effecten die eigen zijn aan andere media: aan de fotografie ontleende, plaatselijke onscherpheden bijvoorbeeld en glanseffecten die optreden bij het afdrukken van fotos op papier. Zie ik het juist dat je schilderkunst en fotografie hier op slinkse wijze vermengt?

zaterdag 7 december 2013

MICHEL BOEKHOUDT

Als ik een tijd naar je schilderij DOT kijk, word ik gelukkig. Ik heb daar een verklaring voor bedacht. DOT bestaat uit vormen die los van elkaar in een ogenschijnlijk onbegrensde ruimte zweven. Kijk je daar een tijdje naar, dan krijg je als toeschouwer vanzelf het gevoel eveneens vrij in de ruimte te zweven. Dat is lekker en ook een beetje heftig. Die heftigheid wordt echter getemperd door de grafische aard van de vormen. Het zijn letters of afgeleiden daarvan en links wappert een soort pruik die afkomstig lijkt van een bankbiljet. Alles betekent niets, niets is beladen, het is er alleen omdat het mooi is om naar te kijken. En dat is dan weer lekker koel en beheerst. Net alsof je een hele fijne gelukspil hebt geslikt zonder bijwerkingen als hoofdpijn en misselijkheid. Is dit volgens jou een redelijke verklaring, of heb jij er helemaal wat anders ingelegd?

vrijdag 6 december 2013

WENDA KIESKAMP

Waar gaat het over in je werk Z.t. (weids landschap in Thailand)? Gaat het a. over het weergeven van een landschap met de daarbij behorende sfeer, b. over het gebruik van verf of c. het vertalen van de sfeer van een landschap door het gebruik van verf?
Als ik moet kiezen, kies ik voor c. Ik heb dit schilderij gemaakt op basis van mijn indrukken, herinneringen en een foto. De uitgebeelde plek ligt in het noorden van Thailand bij de stad Chiang Mai. Vrienden namen me mee voor het beklimmen van een berg. De plek op het schilderij bereikten we in de middag. Op mij maakte de plek een tijdloze indruk. Alles leek zacht en onbeweeglijk, de atmosferische omstandigheden van dat moment versterkten dat.

donderdag 5 december 2013

WILMA DE BOCK

Leg even uit waar de strip Balkenendeen de Miljoenennota mee te maken heeft.
Bijna altijd worden gegevens uit de miljoenennota voor Prinsjesdag gepubliceerd. Deze keer, beloofde Balkenende, zou de miljoenennota niet gelekt worden, maar het gebeurde toch. Hier heeft Kitty hem al in haar tas.

woensdag 4 december 2013

ANNE VAN AS

Het hert op je schilderij Red Deer #1 roept tegenstrijdige associaties op. Een hert lijkt een aaibaar en onschuldig dier. De wijze waarop het hert is afgebeeld is echter niet zomaar onschuldig. Het hert spits zo te zien de oren en kijkt gealarmeerd. Je kunt je voorstellen dat het hert zojuist het breken van een tak heeft gehoord waarop een jager stapte die nu aanlegt. Is het je bedoeling om die dubbelzinnigheid van onschuld en gevaar, rust en onrust – die trouwens ook voor mensen een haast fundamentele existentiële toestand lijkt – voor de geest te roepen?

CAMIEL ANDRIESSEN

Kun je kort uitleggen hoe je je houtsneden maakt?
In mijn houtsnedes werk ik altijd één op één. Anders gezegd: als het papier 100 bij 65 centimeter is, dan is mijn houtplaat dat ook. Dit heb ik nodig omdat ik geen schetsen vooraf maak, maar meteen op de plaat mijn tekening ontwikkel. Na enige tijd kom ik tot het beeld dat ik wil, dan snij ik met gutsen en een stanleymes mijn vormen uit. En steek alles, wat wit moet worden, weg. Daarna is het zoeken naar wat de kleurstelling van de prent moet worden. Wanneer ik hierover zeker ben, druk ik de plaat af. Met een rollervan rubber rol ik de inkt in de gewenste kleur of kleuren op de vormen. Dan leg ik daar een vel papier overheen en wrijf de te drukken delen aan met een vouwbeen. Vervolgens haal ik het papier van de plaat en hang het vel te drogen. Dit is mijn proces bij elke houtsnede.

HANS WALRAVEN

Je werk met de titel De Schilderij is volgens de door jou daarbij geleverde beschrijving, gemaakt van acrylverf, epoxy, een spiegel en lichaamssappen. Volgens mij heb je er plezier in om vooral dat laatste erbij te vermelden. De Engelse kunsthistoricus Thomas Crow haalt in een aardig boekje over de jaren zestig een conservatieve, Amerikaanse commentator aan die zich in 1962 beklaagde over de toenmalige hedendaagse kunst. Onder de titel Comtenporary Art and the Plight of its Pblic, wat zoiets betekent als Hedendaagse kunst en de benarde situatie van haar publiek, stelde de commentator dat het gewone kunstpubliek op zoek naar samenhang en schoonheid in tot de verbeelding sprekende ervaringen werd geconfronteerd met werken die bestonden uit niet meer dan kale teksten en onopmerkelijke foto’s, industriële voortbrengselen die op geen enkele wijze blijk gaven van de ingreep van een artistiek begaafde hand, consumptieartikelen die van de winkel naar de galerie waren versleept, en vluchtige optredens en handelingen die opzettelijk indruisten tegen algemeen aanvaarde morele waarden. Ben jij vijftig jaar later nog altijd bezig om dit soort klagers argumenten aan te reiken?

HESTER OERLEMANS

Thonet is een foto van een werk dat je, als ik me niet vergis, ooit hebt laten uitvoeren door een professionele ballonnenblazer. Het is een remake van de klassieke Thonet schommelstoel, niet in hout, maar met ballonnen. Michael Thonet was een meubelmaker en een industrieel vernieuwer. Is deze stoel een eerbetoon aan zijn genie, of ging het je in de eerste plaats om de fraaie vorm van de stoel, die met van die glanzende ballonnen wellicht nog beter uitkomt dan in hout?

MICHIEL REESSINK

Hoe kom je erbij om in Teagun een theepot de vorm van een pistool te geven?

HANS WIJNINGA

Je werk, KNN-09, is een foto, maar er wordt bij vermeld dat de foto een‘unicum’ is. Hoe kan dat, een foto waarvan niet meerdere afdrukken bestaan, maar slechts één exemplaar?

BRIEKE DROST

Je werk I LoveYou, brengt me in verwarring. Je leest de belangrijke mededeling ‘IK HOU VAN JOU’, maar de drager van die boodschap is zo te zien een waardeloos ding, een prul dat je bij wijze van spreken uit een kauwgomballenautomaat trekt. Het prullerige object met de grote boodschap is echter uiterst fijn geschilderd met de grootst mogelijke aandacht voor de val en weerkaatsing van het licht. In dit goddeloze tijdperk is licht misschien niet meer rechtstreeks met God in verband te brengen, maar desondanks lijkt licht te verwijzen naar het hogere, wat dat ook moge zijn. Is het je bedoeling om uitersten te verbinden, het slijk van de aarde met de sterren aan de hemel?

GERDA TEN THIJE
In je werk, Boven grote rivieren,no. 7, gebruik je verschillende technieken zoals ets, stempeldruk, kleurpotlood en verfstift. Je lijkt ook uit verschillende bronnen te putten. Ik kan me vergissen, maar er zit voor mij iets in van een Japanse prent. Ik zie, of verbeeld me, dat er eveneens wordt gerefereerd aan de vogels van Escher. En verder heeft het werk zowel schilderachtige als grafische en cartografische trekken. Hoe komt dat er allemaal in, is dat toeval?

MARCEL VAN VUUREN

Je werk Z.t.(MvV) is op het eerste gezicht een kalm en ordelijk ding. Als je er lang naar kijkt, is dat anders. Je vraagt je bijvoorbeeld af of wat je ziet nu vlak of rond is, zonder die vraag te kunnen beantwoorden. En de baan die ongeveer in het midden loopt, lijkt wonderlijk genoeg een fel licht af te geven. Is het je bedoeling om de kijker dingen te laten zien die er niet zijn of die er niet tegelijkertijd kunnen zijn, zoals ruimte en vlakheid?

ROZEMARIJN WESTERINK
Je werk Z.t.1 (RW)lijkt overzichtelijk en gecomponeerd. Dat neemt niet weg dat het nogal gelaagd is, om niet te zeggen volgepakt. Hoe langer je kijkt, hoe meer er is te ontdekken en te zien. Gaat dat nou vanzelf, zoveel laten zien en de tekening toch overzichtelijk houden, of moet je daar een hoop moeite voor doen?

BAS FONTEINHoe kom je op het idee om een Scheldwoordenboek voor kunstenaars te maken, heeft dat iets te maken met de anti-kunststemming van de afgelopen jaren?

JASPER VAN DER GRAAF


In je werk, Z.T.2(JvdG)komen twee uitersten bij elkaar zo lijkt het: kalmte en beweging. Het opmerkelijke is dat het ene het andere niet verdringt. Hoe krijg je dat voor elkaar, doe je dat uit de losse hand of zitten daar allerlei computermodellen achter?

ANYA JANSSEN
Het is een brutale vraag, maar is je schilderij met de titel Kip in psychologische zin een zelfportret?

GUIDO NIEUWENDIJK


Je schilderij, Tickertape edition, bestaat uit een aantal rondjes op een vlak. Het werk lijkt plat, maar als je er langer naar kijkt, beginnen stippen en vlak met elkaar te werken, net alsof ze bewegen en er sprake is van diepte. Ligt dat aan mijn ogen of is dat de bedoeling?